Webstedets logo

Generelle servicevilkår

Disse generelle vilkår og betingelser er en juridisk aftale mellem dig som bruger og Frederiksværk Handel.

Billeder, tekst og justeringer

Du er ansvarlig for den tekst og de billeder, du uploader og garanterer at du juridisk har ret til at bruge dem. Ejerskabet tilhører dig også efter overførsel til vores server. Vi forbeholder os ret til at rette i og fjerne billeder uden at kontakte dig.

Annullering af ordre(r)

Ved ordrer forståes oprettede annoncer, disse kan frit slettes af bruger eller ved henvendelse til foreningen. Foreningen forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne annoncer.

Betaling

Der kan ikke foretages betalinger gennem webstedet.

Ændrer til tjenester eller vilkår

Vi forbeholder os ret til enhver tid, uden varsel at foretage ændringer i tjenesterne.

Ansvarsbegrænsning

Websiden er en gratis tjeneste og Frederiksværk Handel frasiger sig ansvaret for leveringssvigt og tab af dta på siden. Foreningen er ikke forpligtet til at levere tjenesten, men kan stoppe denne efter behov.

Force majeure

Frederiksværk Handel vil ikke blive holdt ansvarlige for svigt på hjemmesiden.

Lovvalg og konfliktløsning

Enhver tvist skal afgøres ved dansk ret.

Firma oplysninger

Frederiksværkhandel.dk ejes og drives af Frederiksværk Handel – CVR-nr 30967933 – Tel: 61627515 – Adresse: Irisvej 10, 3300